LLISTAT DE TEMES

Ir abajo

LLISTAT DE TEMES Empty LLISTAT DE TEMES

Mensaje  Admin el Miér Feb 27, 2008 8:03 pm

1. DRET PENAL

I. El dret penal. Aspectes generals.
1. El dret penal: concepte, continguts i fonts.
2.El Codi Penal: principis generals, estructura punitiu de l´Estat: especial referència als principis de legalitat, de culpabilitat i d´intervenció mínima.

II. El delicte.
1. La infracció penal: concepte i classes. Delictes i faltes; delictes dolosos i delictes imprudents; delictes actius i delictes omissius.
2. Els graus d´execució. L´autoria i participació.
3. Els eximents de la responsibilitat penal.

III. Les penes
1. Les penes al Codi Penal: concepte,classes, durada i efectes, en especial, les penes privatives de llibertat.
2. Alternatives a la presó: suspensió i substitució de les penes privatives de llibertat; els treballs en benefici de la comunitat.
3. Les mesures de seguretat: concepte i classes.
4. L´extinció de la responsabilitat penal.

IV. Els principals delictes.
1. L´homicidi i les seves formes.
2. Les lesions.
3. Delictes vinculats a la violència de gènere i domèstica.
4. Delictes contra el patrimoni: el furt i els robatoris
5. Delictes contra la salut pública: el tràfic de drogues

V. Delictes contra l´Administració Pública
1. La prevaricació administrativa
2. El suborn
3. La malversació
4. La desobediència
5. Altres delictes contra l´Administració Pública: l´omissió del deure de perseguir delictes; infidelitat en la custòdia de documents i revelació de secrets; abusos en l´exercici de la funció pública: la sol-licitació sexual

VI. Delictes contra l´Administració de Justícia i contra les garanties constitucionals
1. El trencament de condemna
2. Altres delictes contra l´Administració de Justícia: el fals testimoni, l´obstrucció a la justícia ( incompareixença injustificada i coaccions i represàlies a persones que intervenen en els processos ), l´omissió del deure d´impedir delictes o de promoure´n la persecució i l´encobriment.
3. Delictes comesos pels funcionaris públics contra les garanties constitucionals, en especial, els comesos en l´àmbit penitenciari

VII. Delictes contra l´ordre públic i altres delictes comesos en l´activitat penitenciaria
1. L´atemptat
2. Els delictes de resistència i de desobediència; la falta de desobediència lleu i manca de respecte i de consideració deguda
3. Tortures i altres delictes contra la integritat moral
4. Falsedats documentals comeses per un funcionari públic


VIII. Dret processal penal: aspectes generals
1. La jurisdicció penal; els jutjats i els tribunals penals
2. El procés penal: concepte, objecte i tipus
3. Les parts en el procés penal; els actes processals
4. El procés penal com a garantia, especial referència al dret de defensa i a la presumpció d´innocència

XIX. Els procediments penals
1. El procediment penal i les seves fases
2. Els diferents procediments penals: procediment ordinari, el procediment del tribunal jurat, el procediment abreujat, el judici de faltes i el procediment per l´enjudiciament ràpid
3. Els recursos: concepte, classes i efectes, en especial, el recurs d´apel-lació i de cassació

X. Les mesures cautelars penals
1. Les mesures cautelars en el procés penal
2. Les mesures cautelars personals: la llibertat provisional, la detenció i el procediment d´habeas corpus
3. Les mesures cautelars personals: la presó provisonal

2. DRET PENITENCIARI

XI. Origen i finalitat de la pena de presó
1. Principals perspectives teòriques sobre el concepte i lss finalitats de les penes: retribució, prevenció general i prevenció especial
2. Especial referència a la pena de presó i els sistemes penitenciaris: origen i desenvolupament històric
3. El sistema penitenciari recollit a la Llei orgànica general penitenciària
4. Principis fonamentals de l´execució penitenciària fixats a l´art. 25.2 de la Constitució: la resocialització

XII. El dret penitenciari
1. Concepte, continguts i fonts
2. La normativa penitenciària vigent: fonts estatal i catalanes
3. Breu referència a l´evolució històrica recent. Darreres tendències legislatives: crisi de l´ideal resocialitzador, compliment íntegre i efectiu de les penes
4. La regulació supranacional en matèria penitenciària: la tasca de les Nacions Unides i del Consell d´Europa

XIII. L´activitat penitenciària en el marc autonòmic
1. Competències estatals i de les comunitats autònomes en matèria penitenciària
2. Competències de la Generalitat de Catalunya en matèria penitenciària: la regulació a l´Estatut de Catalunya de 2005
3. Estructura orgànica de l´Administració penitenciària a Catalunya: la Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil

XIV. La relació jurídica penitenciària
1. La relació jurídica penitenciària: naturalesa i fonaments
2. Drets dels interns (classes i límits ), sistema de protecció i règim de garanties
3. Deures dels interns

XV. El règim penitenciari: organització general
1. Concepte i principis inspiradors
2. Ingressos i llibertats. Conduccions i trasllats
3. Informació, queixes i recursos dels interns
4. Participació dels interns en les activitats dels establiments
5. La participació de les organitzacions no governamentals

XVI. El règim penitenciari: mesures de seguretat i vigilància
1. La seguretat exterior: competències i finalitats
2. La seguretat interior: principis generals, mesures preventives i mesures de control
3. Els mitjans coercitius i la seva aplicació

XVII. El règim dels establiments penitenciaris
1. Classificació dels diferents tipus d´establiment i les seves característiques
2. El règim ordinari: principis generals i característiques
3. El règim tancat: criteris d´aplicació i caraterístiques
4. El règim obert: criteris d´aplicació, objectius, característiques i modalitats
5. El règim de preventius

XVIII. El tractament penitenciari (I)
1. Concepte, finalitat i principis
2. La voluntarietat de la participació de l´intern
3. La classificació en graus de tractament
4. El denominat "període de seguretat"
5. Efectes de la classificació

XIX. El tractament penitenciari (II)
1. Els programes de tractament: mètodes, activitats i elements de tractament
2. Les activitats de formació, cultura i esport
3. El treball penitenciari: principals trets característics

XX. Sortides i relacions amb l´exterior
1. Els permisos de sortida, classes, durada i requisits.
2. Sortides programades
3. Comunicacions i visites

XXI. La posada en llibertat dels reclusos
1. La llibertat condicional
2. Els beneficis penitenciaris i les seves classes
3. La llibertat definitiva i l´assistència postpenitenciària

XXII. Formes especials d´execució
1. Formes especials d´execució de la pena de presó: diferents tipus d´internament
2. L´execució de la pena de localització permanent

XXIII. Les prestacions de l´Administració penitenciària
1. L´assistència sanitària
2. Higiene i alimentació
3. Acció social penitenciaria
4. L´assistència religiosa

XXIV. El règim disciplinari
1. Fonament, àmbit d´aplicació i principis de la potestat disciplinària
2. Classificació de les faltes i determinació de les sancions. Prescripció i cancel-lació
3. Procediment sancionador
4. Execució i compliment de sancions
5. Les recompenses

XXV. El control de l´activitat penitenciària: el Jutge de vigilància Penitenciària
1. Principals funcions i atribucions segons la Llei orgànica general penitenciària i el Codi Penal
2. Els recursos contra les seves resolucions

XXVI. L´organització dels centres penitenciaris (I)
1. Estructura
2. Òrgans col-legiats de govern: composició, funcions i normes de funcionament
3. Òrgans unipersonals superiors dels centres penitenciaris. Funcions

XXVII. L´organització dels centres penitenciaris (II)
1. El personal al servei de l´administració penitenciària: peculiaritats del seu règim jurídic, cossos de funcionaris i funcions
2. Especial referència a les funcions assignades al cos tècnic d´especialistes

XXVIII. El règim administratiu dels establiments penitenciaris (I)
1. L´oficina de règim
2. L´expedient personal de l´intern: estructura, documents i els diferents tràmits administratius
3. Funcions de l´oficina de l´equip tècnic

XXIX. El règim administratiu dels establiments penitenciaris (II)
1. Funcionament administratiu de l´oficina de servei interior. Redacció d´informes de fet, de recomptes i altres
2. Realització de tràmits relatius a les unitats de servei: ingressos, sortides, comunicacions i visites, recepció i sortida de paquets i encàrrecs
3. L´oficina d´identificació. Obtenció i classificació de dactilogrames
4. L´oficina de direcció

XXX. El règim econòmic dels establiments penitenciaris
1. Principis generals i règim patrimonial
2. La gestió d´economats, alimentació i vestuari
3. La custòdia de les pertinences dels interns
4. El peculi dels reclusos

3. CRIMINOLOGIA

XXXI. Criminologia i política criminal
1. Les normes penitenciàries europees de 2006
2. El model de justícia restauradora
3. El model de justícia juvenil

XXXII. El reformisme penitenciari espanyol
1. La Llei orgànica penitnciària de 1979
2. Les teories abolicionistes
3. El dret penal mínim
4. El model de la seguretat ciutadana i les seves repercussions en els sistemes penitenciaris

4. PSICOLOGIA

XXXIII. Teories explicatives de la conducta delictiva
1. Biològiques
2. Psicològiques. Especial referència al model d´aprenentatge social
3. Sociològiques
4. Teories integradores

XXXIV. Programes d´intervenció a presó
1. Tractament de les conductes addictives
2. Tractament amb delinqüents sexuals
3. Tractament amb delinqüents violents
4. Tractament de l´agressor familiar
5. Els rogrames motivacionals
6. Els efectes de la intervenció sobre la reincidència

5. SOCIOLOGIA

XXXV. Socialització i desviació social
1. El procés i els mecanismes de socialització
2. Els agents de socialització
3. Adaptació i desviació social
4. El comportament antisocial i la carrera delictiva

XXXVI. La població reclusa
1. Dades i característiques de la població penitenciària a Catalunya
2. Els joves
3. Els estrangers
4. Les dones

Admin
Admin

Cantidad de envíos : 35
Fecha de inscripción : 20/02/2008

Ver perfil de usuario http://opositors.forocatalan.com

Volver arriba Ir abajo

Volver arriba

- Temas similares

 
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.